Inilah Kisah Rufaidah Al-Anshariyyah

Inilah Kisah Rufaidah Al-Anshariyyah

Perniagaan Ini Telah Menghasilkan Keuntungan, Wanita Abu Ad-Dahdah Sayyidah Rufaidah Al-Anshariyyah adalah istri dari Abu ad-Dahdah. Dia termasuk ke dalam golongan para shahabat Rasulullah SAW. Adapun kisah tentang dirinya tercantum dalam hadits abu ad-Dahdah ketika dia menyerahkan kebunnya dengan ikhlas: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Mas’ud r.a, dia berkata, “Ketika ayat ini turun, “barang …

Lanjutkan membaca →

Kisah Singkat Rufaidah Al-Anshariyyah

Kisah Singkat Rufaidah Al-Anshariyyah

Merawat Orang-orang yang Terluka Karena Allah -Rufaidah Al-Anshariyyah, Dikatakan juga Al-Aslamiyyah- Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, “Ketika Sa’ad terkena panah pada peristiwa Perang Khandaq, Rasulullah SAW bersabda, ‘Bawalah dia ke tendanya Rufaidah, supaya aku bisa memperhatikannya dari dekat.’ Dia adalah istri dari orang yang menyatakan keislamannya di masjid Rasulullah SAW, lalu dia mengobati para …

Lanjutkan membaca →