Inilah Kisah Umayyah Binti Qais Bin Abi Ash-Shalt

Inilah Kisah Umayyah Binti Qais Bin Abi Ash-Shalt

Gadis Belia yang Ikut Berjihad di Jalan Allah Di antara kisah yang bercerita tentang dirinya pada perang Khaibar adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam kitab Al-Maghazi, dari Umayyah binti Qais bin Abi Ash-Shalt Al-Ghifariyyah, dia berkata, “Aku datang kepada Rasulullah SAW bersama beberapa orang wanita dari bani Ghifar. Lalu kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya …

Lanjutkan membaca →