Ini Tentang Najis

Ini Tentang Najis

Ketika kalian melihat kotoran dari anak adam atau manusia, dari hewan baik hidup didarat maupun di air yang mengenai pakaian kalian, maka hukum pakaian tersebut adalah najis. Dalam kitab Fathul qarib Najis secara etimologi ialah perkara yang menjijikkan. Sedangkan secara terminologi syara’ ialah setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan bebas serta mudah …

Lanjutkan membaca →