Ini Tentang Hukum Najis Ma’fu (Diampuni)

Ini Tentang Hukum Najis Ma’fu (Diampuni)

Dalam kitab Fathul qarib Najis secara etimologi ialah perkara yang menjijikkan. Sedangkan secara terminologi syara’ ialah setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan bebas serta mudah membedakannya, bukan karena dimuliakan, menjijikkan, dan berbahaya untuk badan atau pikiran, Dalam najis ada yang ma’fu atau diampuni, adapun contoh najis yang di ma’fu atau diampuni, antara …

Lanjutkan membaca →