Inilah Kisah Rufaidah Al-Anshariyyah

Inilah Kisah Rufaidah Al-Anshariyyah

Perniagaan Ini Telah Menghasilkan Keuntungan, Wanita Abu Ad-Dahdah Sayyidah Rufaidah Al-Anshariyyah adalah istri dari Abu ad-Dahdah. Dia termasuk ke dalam golongan para shahabat Rasulullah SAW. Adapun kisah tentang dirinya tercantum dalam hadits abu ad-Dahdah ketika dia menyerahkan kebunnya dengan ikhlas: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Mas’ud r.a, dia berkata, “Ketika ayat ini turun, “barang …

Lanjutkan membaca →

Kisah Ummu Al-Harits Al-Anshariyyah

Kisah Ummu Al-Harits Al-Anshariyyah

Ummu Al-Harits dan Perang Hunain Sayyidah Ummu Al-harits Al-Anshariyyah, nenek Umarah bin Ghaziyyah. Ibnul Atsir mengatakan tentangnya, “Dia menyaksikan Perang Hunain bersama Nabi SAW.” Kisah Ummu Al-harits Al-Anshariyyah pada peristiwa ini diriwayatkan dari Ummu Umarah, “Pada hari itu, yakni Perang Hunain, orang-orang mengalami kekalahan dan lari kocar-kacir ke segala arah. Sedangkan aku bersama empat orang …

Lanjutkan membaca →

Kisah Ummu Humaid Al-Anshariyyah

Kisah Ummu Humaid Al-Anshariyyah

Wanita Muslimah yang Sangat Tekun Menuntut Ilmu Sejarah mencatat, banyak hadits yang diriwayatkan oleh para wanita dari kalangan shahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah para wanita yang sangat giat menuntut ilmu dan bertanya tentang sesuatu yang dirasa sulit bagi mereka. Mereka adalah para wanita muslimah berilmu yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam segala urusan mereka, dengan …

Lanjutkan membaca →

Kisah Singkat Rufaidah Al-Anshariyyah

Kisah Singkat Rufaidah Al-Anshariyyah

Merawat Orang-orang yang Terluka Karena Allah -Rufaidah Al-Anshariyyah, Dikatakan juga Al-Aslamiyyah- Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, “Ketika Sa’ad terkena panah pada peristiwa Perang Khandaq, Rasulullah SAW bersabda, ‘Bawalah dia ke tendanya Rufaidah, supaya aku bisa memperhatikannya dari dekat.’ Dia adalah istri dari orang yang menyatakan keislamannya di masjid Rasulullah SAW, lalu dia mengobati para …

Lanjutkan membaca →