Nisab Zakat Kambing

Nisab Zakat Kambing

Nishab Zakat Kambing Dan Sapi

‏( ﻓﺼﻞ ﻭﺃﻭﻝ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎﺓ ﺟﺬﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﻥ ﺃﻭ ﺛﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺰ ‏) ﻭﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺬﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﻨﻴﺔ

Permulaan nishab kambing adalah empat puluh ekor. Dan di dalamnya wajib mengeluarkan satu ekor kambing jadz’ah dari jenis kambing domba atau satu ekor kambing tsaniyah dari jenis kambing kacang. Dan telah dijelaskan pengertian dari jadz’ah dan tsaniyah .

ﻭﻗﻮﻟﻪ ‏( ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺎﺗﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ثلاﺙ ﺷﻴﺎﻩ ﻭﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﻴﺎﻩ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎﺓ ‏) ﺇﻟﺦ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﺡ

Perkataan mushannif, “ di dalam seratus dua puluh satu ekor kambing, wajib mengeluarkan dua ekor kambing. Di dalam dua ratus satu ekor kambing, wajib mengeluarkan tiga ekor kambing. Dan di dalam empat ratus empat ekor kambing, wajib mengeluarkan empat ekor kambing. Kemudian di dalam setiap seratus ekor kambing, wajib menambah satu ekor kambing” Sampai akhir perkataan beliau, itu sudah jelas dan tidak perlu penjelasan lagi.

Baca juga : 

Zakat Sapi

‏( ﻓﺼﻞ ﻭﺃﻭﻝ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻘﺮ ثلاﺛﻮﻥ ﻭ ‏) ﻳﺠﺐ ‏( ﻓﻴﻬﺎ ‏) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ‏( ﺗﺒﻴﻊ ‏) ﺍﺑﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﺒﻌﻪ ﺃﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻋﻰ ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺮﺝ ﺗﺒﻴﻌﺔ ﺃﺟﺰﺃﺕ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍلأﻭﻟﻰ

Permulaan nishab sapi adalah tiga puluh ekor. Dan di dalamnya wajib mengeluarkan satu ekor sapi tabi’, yaitu anak sapi yang berusia satu tahun dan menginjak usia dua tahun. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa “di dalam satu nishab tersebut”.

Disebut tabi’, yang mempunyai arti yang mengikuti, karena mengikuti induknya di tempat pengembalaan.

Seandainya sang pemilik mengeluarkan zakat berupa sapi tabi’ betina, maka hal itu lebih mencukupi.

Baca juga :

‏( ﻭ ‏) ﻳﺠﺐ ‏( ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﺴﻨﺔ ‏) ﻟﻬﺎ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﺳﻨﺎﻧﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺗﺒﻴﻌﻴﻦ ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‏( ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﺑﺪﺍ ﻓﻘﺲ ‏) ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ثلاﺙ ﻣﺴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺗﺒﻌﺔ

Dalam empat puluh ekor sapi, wajib mengeluarkan satu ekor sapi musinnah yang berusia dua tahun dan menginjak usia tiga tahun. Disebut musinnah karena gigi-giginya sudah sempurna.

Seandainya sang pemilik mengeluarkan zakat berupa dua ekor sapi tabi’ dari empat puluh ekor sapi, maka hal itu telah mencukupi menurut pendapat yang shohih.

Dan pada hitungan inilah, samakanlah selama-lamanya. Dalam seratus dua puluh ekor sapi, wajib mengeluarkan tiga ekor sapi musinnah atau empat ekor sapi tabi’. (ir/kuliahislam)

Sumber : Fathul Qorib