Inilah Kehidupan Sufi Umar bin Khattab ra.

Inilah Kehidupan Sufi Umar bin Khattab ra.

Menjalani Pilihan Yang Paling Berat “Engkau wahai Abu Bakar, memegang kehati-hatian. Sedangkan Engkau, wahai Umar, memegang kekuatan”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Jabir bin Abdillah) Rasulullah bersabda demikian sebagai pujian terhadap langkah berbeda yang di tempuh oleh Abu Bakar dan Umar mengenai pelaksanaan shalat witir. Abu Bakar melakukannya sebelum tidur, sedangkan Umar melakukannya di akhir …

Lanjutkan membaca →

Inilah Kehidupan Sufi Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.

Inilah Kehidupan Sufi Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.

Totalitas Hati Dan Jalan Hidup Miskin “Abu Bakar mengungguli kalian bukan karena banyaknya shalat dan banyaknya puasa, tapi karena sesuatu yang bersemayam di hatinya”. Setiap malam jumat, usai shalat Isya, tubuh yang dibalut jubah kasar itu duduk berdzikir. Kepalanya menunduk sangat rendah sampai menyentuh lutut. Begitu khusyuk dan khidmat, tak sedikitpun bergerak untuk mendongak. Menjelang …

Lanjutkan membaca →

Tasawuf Sederhana Di Generasi Sahabat

Tasawuf Sederhana Di Generasi Sahabat

Para Wali Yang Merakyat Mungkin seluruh ulama sepakat bahwa para Sahabat Rasulullah merupakan Sulthanul-auliya’ melebihi para sulthan yang lain, kendatipun kisah-kisah para Sahabat, terutama dalam hal kekeramatan, masih jauh kalah hebat dengan seru dibanding para wali atau sufi setelahnya. Imam al-Alusi menuturkan, Syekh Abdul Qadir al-Jailani pernah menyatakan, “Puncak (spiritual) yang dicapai oleh Uwais al-Qarni, …

Lanjutkan membaca →

Sufi, Antara Karamah Dan Sains

Sufi, Antara Karamah Dan Sains

Teknologi Dalam Sufi Ada tiga kecenderungan manusia: ada yang mengedepankan otak, ada yang mengedepankan perasaan, ada pula yang mengedepankan daya fisik. Dalam konteks keagamaan, orang yang mengedepankan otak cenderung menjadi ilmuwan, teolog (ilmu kalam) dan pakar hukum (fikih), sedangkan yang mengedepankan perasaan cenderung menjadi sufi. Dua kelompok ini tidak akan pernah beres, mereka selalu bertentangan. …

Lanjutkan membaca →

Inilah Sosialisme Sufi Abu Dzar Al-Ghifari

Inilah Sosialisme Sufi Abu Dzar Al-Ghifari

Ide Pemerataan Ekonomi Untuk Zuhud Kehidupan sufi bukan ruang sempit di menara gading. Saat ditelusuri ke dalam akar sejarah, para sufi dari kalangan Sahabat justru menjadi figur pergerakan yang amat menentang terjadinya ketimpangan sosial. Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari adalah tokoh sufi yang disegani dikalangan Sahabat. Ia enggan dengan kekayaan, tapi sangat memikirkan kesejahteraan rakyat. Beliau …

Lanjutkan membaca →

Harta Dunia Dalam Pandangan Tasawuf

Harta Dunia Dalam Pandangan Tasawuf

Urgensi Harta Dalam Pandangan Tasawuf “Andai dalam Islam tidak ada celah yang dapat aku tutupi dengan kekayaanku, maka aku tidak akan mengumpulkan kekayaanku”. Kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Usman bin Affan ini memiliki makna tersendiri bagi pola pikir tasawuf dalam menyikapi harta benda. Sejarawan tasawuf semacam ats-Tsauri mengategorikan Sayyidina Usman bin Affan sebagai sufi yang …

Lanjutkan membaca →

Inilah Seni Pakaian Dalam Dunia Sufi

Inilah Seni Pakaian Dalam Dunia Sufi

Permasalahan Pakaian Dalam Dunia Sufi Dalam negeri Khurasan, berkembang sebuah Aliran Tasawuf Malamatiyah yang anti menggunakan pakaian tertentu sebagai ciri khas kelompok sufi. Aliran ini berpandangan bahwa seorang sufi selayaknya menyembunyikan identitas lahirnya dari mata khalayak umum. Pandangan tersebut merupakan reaksi di balik Malamatiyah atas maraknya penggunaan Ziyyush-Shufiyyah (pakaian kelompok sufi) dalam tradisi sufi Irak. …

Lanjutkan membaca →

Inilah 7 Asal Usul Kata “SUFI”

Inilah 7 Asal Usul Kata “SUFI”

Asal Usul Kata “Sufi” Dan Pembahasan Istilah Sufi – Bagian 2 Mengenai perbedaan pendapat asal-usul kata “sufi” dalam ranah etimologis tak kalah sengit dibanding perbedaan pendapat mengenai asal-usulnya dalam ranah historis. Apalagi, masalah akar kata memang memiliki kaitan yang sangat erat dengan jati diri dan identitas sejarah dari sebuah kelompok. Kata menunjukkan makna, dan akar …

Lanjutkan membaca →

Apa Itu SUFI ?

Apa Itu SUFI ?

Asal Usul Kata “Sufi” Dan Pembahasan Istilah Sufi – Bagian 1 Keberadaan kata “sufi” atau “tasawuf” memang cukup aneh. Kata ini menjadi kata kunci dari arus gerakan religius yang mendunia. Akan tetapi, tidak ada yang bisa memastikan dari mana kata-kata sufi itu muncul, dan siapa pula yang mencetuskan? Kata “sufi” atau “tasawuf” tidak pernah ada …

Lanjutkan membaca →