5 Macam Macam Khiyar Dan Contohnya

5 Macam Macam Khiyar Dan Contohnya

Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Khiyar Dalam Ilmu Fiqih ‏( ﻓﺼﻞ ‏) ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ Penjelasan tentang hukum-hukum khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli). Khiyar Majlis ‏( ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎﻥ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ‏) ﺑﻴﻦ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻓﺴﺨﻪ ﺃﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎﻟﺴﻠﻢ ‏( ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ‏) ﺃﻱ ﻣﺪﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﺮﻗﻬﻤﺎ ﻋﺮﻓﺎ ﺃﻱ …

Lanjutkan membaca →

3 Hukum Riba

3 Hukum Riba

Penjelasan Tentang Masalah Riba ‏( ﻓﺼﻞ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺷﺮﻋﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻮﺽ بآﺧﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺿﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ Penjelasan tentang masalah riba. Lafadz “riba” dengan menggunakan alif maqshurah . Riba secara bahasa bermakna tambahan. Dan secara syara’ adalah menukar ‘iwadl atau sesuatu …

Lanjutkan membaca →

Hutang Dalam Islam (Syarat-Syarat Akad Hawalah atau Peralihan Hutang)

Hutang Dalam Islam (Syarat-Syarat Akad Hawalah atau Peralihan Hutang)

Syarat-Syarat Akad Hawalah atau Peralihan Hutang ( ﻓﺼﻞ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﻭﺣﻜﻲ ﻛﺴﺮﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺃﻱ ﺍﻟﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺷﺮﻋﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ Penjelasan tentang hawalah. Lafadz “al hawalah” dengan terbaca fathah huruf ha’nya. Dan ada yang menghikayahkan pembacaan kasrah pada huruf ha’nya. Hawalah secara bahasa adalah pindah. …

Lanjutkan membaca →

Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah

Hukum Dan Syarat Gadai ‏( ﻓﺼﻞ ‏) ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭﺷﺮﻋﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺪﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﻟﺎﻳﺼﺢ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺇﻟﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻭﺷﺮﻁ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ Pasal menjelaskan hukum-hukum gadai. Rahn (gadai) secara bahasa bermakna tetap. Dan secara syara’ adalah menjadikan benda yang …

Lanjutkan membaca →

Budak Mukatab

Budak Mukatab

Akad Cicilan Dalam Budak Mukatab ‏( ﻓﺼﻞ ‏) ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺍلأﺷﻬﺮ ﻭﻗﻴﻞ ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﺘﺎﻗﺔ Pasal menjelaskan tentang hukum-hukum kitabah, dengan terbaca kasrah huruf kafnya menurut pendapat yang paling masyhur. Dan menurut satu pendapat dengan terbaca fathah huruf kafnya seperti lafadz “al ‘ataqah.” ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ …

Lanjutkan membaca →

7 Macam Macam Denda Dalam Islam

7 Macam Macam Denda Dalam Islam

Denda Atau Diyat Yang Wajib Dibayar ‏( ﻓﺼﻞ ‏) ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺃﻭ ﻃﺮﻑ Penjelasan tentang denda/diyat. Diyat adalah harta yang wajib dibayar sebab telah melukai orang merdeka baik nyawa atau anggota badan. Pembagian Diyat ‏( ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻭﻣﺨﻔﻔﺔ ‏) ﻭﻟﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ‏( ﻓﺎﻟﻤﻐﻠﻈﺔ ‏) …

Lanjutkan membaca →

100 Keutamaan Rasulullah Saw Yang Wajib Kita Tiru

100 Keutamaan Rasulullah Saw Yang Wajib Kita Tiru

Keutamaan Rasulullah Saw Al-Imam Jakfar Shadiq RA berkata : “Saya tidak ingin seseorang meninggal dunia sementara ia belum mengetahui sebagian perilaku Rasulullah Saw.” Ketika berjalan, beliau berjalan secara pelan-pelan dan wibawa. Ketika berjalan, beliau tidak menyeret langkah kakinya. Pandangan beliau selalu mengarah ke bawah. Beliau senantiasa mengawali salam kepada siapa saja yang dilihatnya… tidak ada …

Lanjutkan membaca →

Salah Kalau Islam Kasar dan Suka Marah-Marah

Salah Kalau Islam Kasar dan Suka Marah-Marah

KH Syarif Rohmat Semangat keagamaan yang sedang tumbuh di kalangan masyarakat muslim di tanah air perlu dibarengi dengan kecintaan terhadap khasanah budaya lokal sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pejuang bangsa ini. KH Syarif Rohmat mengatakan Indonesia selama ini menjadi rujukan bagi dunia dalam penerapan toleransi umat beragama. Hal ini bisa terjadi karena umat muslim …

Lanjutkan membaca →

Mana yang Didahulukan, Antara Melanjutkan Berdzikir atau Menerima Tamu

Mana yang Didahulukan, Antara Melanjutkan Berdzikir atau Menerima Tamu

Dzikir secara bahasa memiliki arti mengingat atau menyebut. Kata ini kemudian dijadikan istilah bagi setiap bacaan-bacaan dan doa-doa yang diulang-ulang. Cara berdzikir secara umum terbagi menjadi tiga. Pertama, dzikir dengan lisan dan hati. Kedua, dzikir dengan hati. Ketiga, dzikir dengan lisan. Dipandang dari segi keutamaan, dzikir yang paling utama adalah dzikir yang diucapkan dengan perantara …

Lanjutkan membaca →

Cita-Cita Dan Kaum Muslimin

Cita-Cita Dan Kaum Muslimin

Soal cita-cita kaum Muslimin, tentu saja harus dipresentasikan dengan mendalam. Ini sesuai dengan kenyataan, bahwa kaum Muslimin terbagi dalam dua kelompok besar. Ada kaum Muslimin yang menjadi gerakan Islam, ada pula yang hanya ingin menjadi warga negara tempat mereka hidup, tanpa menjadi warga gerakan apapun di dalamnya. Dalam hal ini sudah tentu harus diperkecualikan gerakan …

Lanjutkan membaca →

Teuku Markam, Penyumbang Emas Monas

Teuku Markam, Penyumbang Emas Monas

Biografi Teuku Markam Rakyat Aceh boleh berbangga sebab Teuku Markam turunan uleebalang, beliau adalah penyumbang terbesar dari emas Monas. Lahir tahun 1925. Ayahnya Teuku Marhaban. Kampungnya Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara. Sejak kecil Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu. Ketika usia 9 tahun, Teuku Marhaban meninggal dunia. Sedangkan ibunya telah lebih dulu …

Lanjutkan membaca →

Penjelasan Tentang Tanah Hak Milik dan Tanah Wakaf yang Bergeser

Penjelasan Tentang Tanah Hak Milik dan Tanah Wakaf yang Bergeser

Status Tanah Hak Milik dan Tanah Wakaf yang Bergeser Pasca-Bencana Kejadian gempa yang terjadi di Donggala beberapa waktu yang lalu setidaknya menyisakan beberapa persoalan hukum. Kejadian yang paling unik dan memakan banyak konsentrasi pemikiran dari para pemerhati fiqih Indonesia adalah karena terjadi pergeseran tanah sekaligus bangunan dan tanaman yang berada di atasnya. Perhatian tertuju pada …

Lanjutkan membaca →

Hukum Undian Berhadiah, Apakah Judi ?

Hukum Undian Berhadiah, Apakah Judi ?

Peringatan hari kemerdekaan Indonesia, digelar dengan berbagai macam kegiatan perlombaan salah satunya adalah jalan sehat. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Dikemas dengan hanya membayar iuran sebanyak sepuluh ribu rupiah akan diberikan sebuah kupon. Masyarakat diiming-iming dengan hadiah yang menarik seperti kipas angin, setrika, televisi, bahan sembako dll. Diakhir acara akan diadakan undian, barangsiapa …

Lanjutkan membaca →

Sikap Rasulullah terhadap Anak-anak

Sikap Rasulullah terhadap Anak-anak

Sikap Rasulullah terhadap Anak-anak Siapa yang mempunyai anak kecil hendaknya berperilaku seperti mereka.” Kata Rasulullah dalam sebuah hadits yang tertera dalam kitab Kanzul Ummal. Rasulullah adalah suri teladan paripurna bagi umat manusia. Semua perilaku yang ditampilkannya mengandung akhlak yang mulia. Ia adalah suami terbaik bagi istrinya, kawan terbaik bagi sahabat-sahabatnya, dan panutan sempurna bagi umatnya. …

Lanjutkan membaca →